.

כל מה שצריך לדעת על ביטוח ביטול טיסה

ביטוח ביטול טיסה נהוג בכל העולם ופופולארי גם בישראל. פוליסת הביטוח מאפשרת לקבל החזר כספי בגין ביטול הטיסה לחו"ל ביוזמת המבוטח. חשוב לדעת כי פוליסת ביטוח ביטול טיסה אינה מחייבת את המבוטח לנמק את סיבת הביטול או להציג אישורים שונים, וזאת בהשוואה לפוליסת ביטוח נסיעות רגילה המעניקה פיצוי למבוטח רק במקרה המצוין בפוליסה כמו פטירת בן משפחה או אשפוז המבוטח.

רכישת פוליסת ביטוח ביטול טיסה

את הביטוח ניתן לרכוש עד 365 ימים לפני מועד הטיסה כל עוד רוכשים את הפוליסה תוך כשבוע מיום כרטוס כרטיסי הטיסה או כרטוס חבילת הנופש. תקופת הביטוח מתחילה ברגע רכישת הפוליסה ועד ל- 12 שעות לפני מועד ההמראה. את הפוליסה ניתן לרכוש עבור יחיד, בני זוג ובני זוג עם הילדים. ניתן לרכוש את הפוליסה לא יאוחר משבועיים לפני מועד הטיסה.

חשוב לציין כי ביטוח ביטול טיסה מעניק פיצוי כספי בגובה עד 80% מדמי הביטול בגינם חויב המבוטח מחברת התיירות. יש להציג קבלות ואישורים מספק שירותי התיירות כי אכן גבה את דמי הביטול.

שקט נפשי

מאחר ואנו חיים בעולם בו המציאות משתנה ללא הרף וישנם אירועים רבים שאינם צפויים מומלץ לרכוש פוליסת ביטול טיסה. הפוליסה מעניקה שקט נפשי ושיפוי כספי גבוה בכל מקרה בו המבוטח מבטל ביוזמתו את טיסתו. עם זאת, חשוב להדגיש כי המבוטח יקבל שיפוי כספי רק בגין הוצאות שלא הצליח לקבל תמורתן החזר כספי לאחר שביטל אותן.

חשוב לדעת כי כל ביטול מצד מזמין הטיסה או חבילת הנופש כרוך בתשלום דמי ביטול בהתאם למדיניות ספק שירותי התיירות. לכן, חשוב לבדוק כבר בזמן רכישת הטיסה או חבילת הנופש מהם דמי הביטול ובהתאם לכך להצטייד בביטוח ביטול טיסה. חשוב לבדוק את תנאי הפוליסה והיקף הפיצוי שניתן לקבל במקרה
ומבטלים את הטיסה.

להזמנת פוליסת ביטוח ביטול טיסה לחו"ל בחרו אחת מבין החברות:
pd5pd4pd3pd1